Giới thiệu sản phẩm

RAM ECC LÀ GÌ?

ECC ( Error Checking and Correction) là chức năng tự kiểm tra và sửa lỗi trên máy tính. Thường bộ nhớ ECC được coi là thành phần căn bản và vô cùng quan trọng trong hệ thống Sever.
614 click Đăng bởi huongnam
Trang 1    1 bài viết