Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống ELV

| 846

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

TỔNG QUAN ELV (EXTRA LOW VOLTAGE)

I. Tổng quan:Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện nhẹ ELV(tổng quan)
1. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện động lực (chi tiết)
2. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện chiếu sáng(chi tiết)
3. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống mạng & điện thoại - Lan& Tel (chi tiết)
4. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống camera giám sát an ninh (chi tiết)
5. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống âm thanh công cộng - PA (chi tiết)
6. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống kiểm soát ra vào-Access Control (chi tiết)
7. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống báo cháy tự động (chi tiết)
8. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống tổng đài nội bộ (chi tiết)
9. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện cho hệ thống điện nhẹ(chi tiết)
10.Các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúcELV
II. Thuyết minh dự án
1 Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư
Địa điểm xây dựng hạ tầng, nhu cầu sử dụng hạ tầng và các yếu tố đầu vào khác.
2 Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình
- Các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác;
- Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
3 Các giải pháp thực hiện bao gồm
- Phương án mặt bằng hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
- Phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong Toà Nhà,Đô Thị và Công trình có yêu cầu kiến trúc;
- Phương án khai thác dự án và sử dụng nhân lực triển khai dự án,lao động;
- Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
4 Đánh giá tác động môi trường làm việc xung quanh
- Các ảnh hưởng tới đơn vị công ty khác đang làm việc,
- Các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
5 Tổng mức đầu tư của dự án
- Khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ;
- Phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.
III. Thiết kế cơ sở
Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư hệ thống công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
Đây là khâu luôn cần đi song song với dự án, chỉnh sửa, cập nhật thiết kế cho tới khi có bản vẽ hoàn công dự án.
1. Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ
Thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung
Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực:
- Phương án công nghệ, quy mô hệ thống công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
- Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
- Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của hệ thống;
- Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
- Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.
Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm
- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ 3D (bình đồ) đối với phương án tuyến hệ thống;
- Sơ đồ công nghệ, bản vẽ hệ thống công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
- Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
- Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của tổng quan, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
Thiết kế kỹ thuật được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công.
Thiết kế bản vẽ thi công thể hiện được đầy đủ các thiết bị - phụ kiện có thông số kỹ thuật, vật tư vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình. Và được đảm bảo áp dụng đúng quy cách. 

Thông tin khác:

• Typical projects

• Dự án tiêu biểu

• Receive customer information

• Tiếp nhận thông tin Khách Hàng

• Preliminary survey and project identification

• Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án

• Design of ELV system technical infrastructure

• Other projects

• Dự án khác