Tape driver IBM

ẢnhSản phẩmGiá bánTình trạngĐặt mua
IBM TAPE MEDIA - 4mm data cartridges (46C1936)

IBM TAPE MEDIA - 4mm data cartridges (46C1936)

Model: 46C1936 Thương hiệu: Tình trạng:
Mời liên hệ
IBM System Storage TS2360 (3580S6X)

IBM System Storage TS2360 (3580S6X)

Model: 3580S6X Thương hiệu: Tình trạng:
Mời liên hệ
IBM System Storage TS2260 (3580S6E)

IBM System Storage TS2260 (3580S6E)

Model: 3580S6E Thương hiệu: Tình trạng:
Mời liên hệ
IBM System Storage TS2350 (3580S5E)

IBM System Storage TS2350 (3580S5E)

Model: 3580S5X Thương hiệu: Tình trạng:
Mời liên hệ
IBM System Storage TS2250 (3580S5E)

IBM System Storage TS2250 (3580S5E)

Model: 3580S5E Thương hiệu: Tình trạng:
Mời liên hệ
IBM System Storage TS2240 ( 3580S4V )

IBM System Storage TS2240 ( 3580S4V )

Model: 3580S4V Thương hiệu: Tình trạng:
Mời liên hệ
Trang: 1    6 Sản phẩm