Server IBM

ẢnhSản phẩmGiá bánTình trạngĐặt mua
Server IBM X3500M5 Tower 5U - E52620v3 (5464- C2x)

Server IBM X3500M5 Tower 5U - E52620v3 (5464- C2x)

Model: 5464- C2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3500M5 Tower 5U - E52609v3 (5464- B2x)

Server IBM X3500M5 Tower 5U - E52609v3 (5464- B2x)

Model: 5464- B2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3100 M5 E3 -1220v3

Server IBM X3100 M5 E3 -1220v3

Model: X3100 M5 E3 -1220v3 Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3100 M5 E3 -1240v3

Server IBM X3100 M5 E3 -1240v3

Model: X3100 M5 E3 -1240v3 Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3100 M5 E3-1230v3

Server IBM X3100 M5 E3-1230v3

Model: X3100 M5 E3-1230v3 Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3300 M4 - E5-2407 (7382B2A)

Server IBM X3300 M4 - E5-2407 (7382B2A)

Model: 7382B2A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM x3500M4 Tower 5U-E5-2630 ( 7383D2A)

Server IBM x3500M4 Tower 5U-E5-2630 ( 7383D2A)

Model: 7383D2A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM x3500M4 Tower 5U-E5-2620 ( 7383C2A)

Server IBM x3500M4 Tower 5U-E5-2620 ( 7383C2A)

Model: 7383C2A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM x3500M4-Tower 5U - E5-2609 ( 7383B2A)

Server IBM x3500M4-Tower 5U - E5-2609 ( 7383B2A)

Model: 7383B2A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X550M5 Rack 1U - CPU E5 -2620v3

Server IBM X550M5 Rack 1U - CPU E5 -2620v3

Model: 5463-C4x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X550M5 Rack 1U - CPU E5 -2609v3

Server IBM X550M5 Rack 1U - CPU E5 -2609v3

Model: 5463-B2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X550M4 Rack 1U - CPU E5-2640

Server IBM X550M4 Rack 1U - CPU E5-2640

Model: X550M4 - E5-2640 Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X550M4 Rack 1U - CPU E5-2620v2

Server IBM X550M4 Rack 1U - CPU E5-2620v2

Model: X550M4 - E5-2620v2 Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X550M4 Rack 1U - CPU E5-2609V2

Server IBM X550M4 Rack 1U - CPU E5-2609V2

Model: X550M4 - CPU E5-2609 Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-C4x )

Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-C4x )

Model: 5462-C4x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-C2x)

Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-C2x)

Model: 5462-C2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-B2x)

Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-B2x)

Model: 5462-B2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-A2x )

Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-A2x )

Model: 5462-A2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-A2x )

Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-A2x )

Model: 5462-A2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-N2x)

Server IBM X3650M5-Rack 2U (5462-N2x)

Model: 5462-N2x Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915D3A ) - NEW

Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915D3A ) - NEW

Model: 7915D3A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915G3A )- NEW

Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915G3A )- NEW

Model: 7915G3A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915C3A )- NEW

Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915C3A )- NEW

Model: 7915C3A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915B3A )- NEW

Server IBM X3650M4-Rack 2U (7915B3A )- NEW

Model: 7915B3A Thương hiệu: IBM Tình trạng:
Mời liên hệ
12
Trang: 1    33 Sản phẩm