Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án

| 941

HNEITsau khi tiếp nhận thông tin trực tiếp (và gián tiếp qua điện thoại, qua em mail…., thư mời được mời chào dự án), những thông tin này của khách hàng sẽ được HNEIT kiểm chứng lại một cách cụ thể. Chúng tôi nhìn nhận và đánh giá các kênh thông tin tiếp nhận và đưa ra các giải pháp phù hợp với tiêu chí, điều kiện của khách hàng, với phương châm khách hàng là sự phát triển của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thực thiện khảo sát sơ bộ tại hiện trường thực tế (nếu điều kiện cho phép) và khảo sát từ xa thông qua các kênh dịch vụ thị trường.
Trong quá trình khảo sát sơ bộ chúng tôi sẽ phân ra 2 thể loại dự án cơ bản:
- Dự án: Thiết kế lựa chọn giải pháp cho hệ thống mới
- Dự án: Cải tạo nâng cấp hệ thống cũ đang vận hành (hoặc hệ thống cũ tạm ngừng vận hành)

I. LẬP DỰ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI
- Khảo sát thực địa, hiện trạng tại vị trí dự án được thẩm định đầu tư
- Tìm hiểu, thu thập đánh giá quy mô đâu tư hệ thống trong dự án mới
- Tư vấn có sự so sánh về kỹ thuật giải pháp, năng lực, hiệu quả các hệ thống
- Tiếp nhận thông tin, lắng nghe ý kiến khách hàng, nhằm đảm bảo đưa ra hệ thống tối ưu nhất
- Trảo đổi thông tin, và phản hồi lại với khách hàng bằng các văn bản, email, đối thoại các thông tin với khách hàng, cho tới khi xác lập được dự án đầu tư
- Đưa ra giải pháp hệ thống mới, trong đó cần làm rõ và hiểu rõ mục đích khách hàng đầu tư
- Phác hoạ cơ bản cho khách hàng giải pháp và cân nhắc tính khả thi
- Luôn luôn chú trọng tới các giải pháp có tính sáng tạo và công nghệ cao, và các ứng dụng thông minh
- Lập hồ sơ khảo sát và Lập kế hoạch triển khai dự án.

II. LẬP DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG CŨ
HNEIT tiến hành tìm hiểu sơ bộ về hệ thống cũ và sẽ đưa ra ưu nhược điểm của hệ thống hiện tại và trên cơ sở đó, nêu lên các giải pháp cụ thể để cải tiến hay cải tạo hệ thống đạt hiệu quả và tốt hơn. Cùng khách hàng đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi, khả năng, mục tiêu của dự án.
HNEIT tìm hiểu, thu thập đánh giá hiện trạng của hệ thống hiện hành.
HNEIT sẽ đề nghị tiếp xúc khảo sát theo các mức tiêu chuẩn của hệ thống phân quyền
Khảo sát hệ thống ở cả bốn mức: tuỳ thuộc vào từng khách hàng chia sẻ với chúng tôi

- Mức thao tác thừa hành: Tiếp cận người thừa hành trực tiếp để xem hệ thống và cách thức làm việc
- Mức điều phối quản lý: Để có được tổng quan quy mô sâu rộng thực địa hiện trường dự án
- Mức chuyên gia cố vấn: Để chúng tôi biết đượchệ thống chuyên sâu của dự án của khách hàng
- Mức quyết định lãnh đạo: Để có được thông tin quy mô tài chính dự án thực tế nhất.
HNEIT và khách hàng cùng tiến hành quan sát và theo dõi hệ thống, tìm hiểu cách hoạt động làm việc qua các hồ sơ, sổ sách...
HNEIT cố vấn bằng nhiều cáchvà đặt câu hỏi trực tiếp với hệ thống hiện tại, câu hỏi khách hàng chọn lựa, lý do lựa chọn hệ thống cũ để thống kê đánh giá.
HNEIT thu thập và phân loại sau khi đã khảo sát và cố vấn: Bao gồm thông tin thuộc nội bộ hay môi trường của hệ thống, thông thường thì khách hàng tổ chức sắp xếp, tổ hợp những vấn đề thông tin trên  như sau: Phát hiện các yếu kém của hiện trạng và yêu cầu cho tương lai như những yếu kém, thiếu sót, kém hiệu lực, quá tải vận hành, phương pháp xử lý không chặt chẽ, cơ cấu tổ chức không hợp lý, tài liệu hướng dẫn vận hành trình bày kém, cấu trúc không hợp lý…Tổn phí cao, gây lãng phí.
HNEIT luôn tiếp nhận lắng nghe tiếng nói khách hàng cho yêu cầu mới để trong tương lai có thể đáp ứng các nguyện vọng của khách hàng, dự kiến kế hoạch phát triển mục tiêu của khách hàng.
HNEIT xác định các giải pháp cho hê thống nâng cấp có tính khả thi cao nhất.
HNEIT sẽ đưa ra giải pháp hệ thống mới, trong đó cần được làm rõ và hiểu rõ các khía cạnh như sau:

- Phạm vi của hệ thống mới giải quyết vấn đề gì?
- Nhân lực sử dụng. Ví dụ: đội ngũ nhân viên điều khiển hệ thống cần bao nhiêu?
- Tài chính (Chi phí bao nhiêu cho dự án. Ví dụ: Phí điều hành, phí bảo trì…)
- Khắc phục các điểm yếu kém của hệ thống hiện tại.
- Thể hiện chiến lược lâu dài. Dự án phải có hướng mở, ví dụ: trong tương lai dự án có thể được phát triển thêm, giải quyết thêm những vấn đề gì?

HNEIT phác hoạ cơ bản cho khách hàng giải pháp và cân nhắc tính khả thi:

Tính toán đưa ra giải pháp để thuyết phục nhất cho khách hàng(mức sơ bộ). 
Định hướng cho việc phân tích và thiết kế hệ thống
Đưa ra nhiều giải pháp cho các hạng mục phải có tính đồng bộ chung và giải pháp tối ưu
HNEIT chú trọng tới các giải pháp
Trong đó với từng giải pháp phải mang tính khả thi:
- Khả thi về mặt nghiệp vụ: phải đáp ứng được các yêu cầu của công việc.
- Khả thi về mặt kỹ thuật: sử dụng phù hợp với hệ thống máy hiện có, tương lai, v.v…
- Khả thi về mặt kinh tế: chi phí  điều hành có thể chấp nhận được, chi phí bảo trì không quá cao, v.v…

HNEIT lập hồ sơ khảo sát và lập kế hoạch triển khai dự án:

Lập hồ sơ khảo sát:

a. Lập dự trù về thiết bị:
- Khối lượng thiết bị
- Điều kiện mua và lắp đặt
- Nên chọn hãng sản xuất nào, chi phí vận chuyển.
- Mua nguyên bộ, mua rời…
- Sơ đồ lắp đặt mức sơ bộ.
b. Công tác huấn luyện sử dụng chương trình:
- Thời gian huấn luyện bao lâu
- Chia làm bao nhiêu nhóm huấn luyện.
c. Công việc bảo trì:
- Đội ngũ bảo trì
- Chi phí bảo trì
- Thời gian bảo trì.

Lập kế hoạch triển khai dự án:

- Về mặt nhân sự: có mặt các nhân viên có khả năng nắm bắt được công việc, chuyên viên kỹ thuật bên HNEIT, phân tích viên hệ thống (có thể có cả các lập trình viên).
- Lập tiến độ triển khai dự án
- Phân tích tài chính dự án
- Lập mối quan hệ với các dự án khác.


Thông tin khác:

• Typical projects

• Dự án tiêu biểu

• Receive customer information

• Tiếp nhận thông tin Khách Hàng

• Preliminary survey and project identification

• Design of ELV system technical infrastructure

• Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống ELV

• Other projects

• Dự án khác