Dự án

Tiếp nhận thông tin Khách Hàng

Với mong muốn mang đến dịch vụ mua hàng, đặt hàng và hỗ trợ dự án nhanh nhất, Huong Nam EIT(HNEIT)hiện có các kênh tiếp nhận thông tin Khách hàng như sau:

Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án

HNEITsau khi tiếp nhận thông tin trực tiếp (và gián tiếp qua điện thoại, qua em mail…., thư mời được mời chào dự án), những thông tin này của khách hàng sẽ được HNEIT kiểm chứng lại một cách cụ thể. Chúng tôi nhìn nhận và đánh giá các kênh thông tin tiếp nhận và đưa ra các giải pháp phù hợp với tiêu chí, điều kiện của khách hàng, với phương châm khách hàng là sự phát triển của chúng tôi.

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống ELV

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

TỔNG QUAN ELV (EXTRA LOW VOLTAGE)

Dự án khác

Thông tin đang cập nhật